Kursy - koparko-ładowarka, ładowarka teleskopowa, żurawie

Firma zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń zawodowych, które są wybierane na podstawie szczegółowych i profesjonalnie przygotowanych badań na rynku pracy. Oferujemy Państwu jedynie szkolenia w poszukiwanych i dobrze płatnych zawodach.

Nasza misją jest walka z bezrobociem i wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych.

Od początku istnienia naszego ośrodka szkoleniowego chętnie współpracujemy z instytucjami i organizacjami walczącymi z bezrobociem. Popieramy i aktywnie uczestniczymy w programach i akcjach prospołecznych wspierających rozwój kapitału ludzkiego.

Do udziału w naszych kursach i szkoleniach zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, również te które przebywają w zatrudnieniu i chcą podnieść swoje kwalifikacje, bądź zmienić dotychczas wykonywany zawód.

Popularne kursy zawodowe

Do najpopularniejszych szkoleń należą:

  • kursy na operatorów koparko-ładowarek - zajęcia składają się z części teoretycznej obejmującej wiedzę z zakresu budowy i obsługi koparko-ładowarek,  szkolenie BHP i  część praktyczną na której kursanci poznają możliwości sprzętu i obsługują  koparko-ładowarkę w warunkach naturalnych
  • kursy na operatorów żurawi samojezdnych - szkolenie jest podzielone na część teoretyczną, czyli zakres wiedzy o budowie, urządzeniach zabezpieczających, częściach elektrycznych, szkolenie BHP, oraz część praktyczną, która obejmuje pracę w specyficznych warunkach umożliwiających zdobycie doświadczenia w nowym zawodzie.
  • kursy na operatora podestów ruchomych - teoria obejmuje wiadomości o dozorze technicznym, budowie części mechanicznych i elektrycznych, aparatach zabezpieczających, wiedzę z zakresu części pneumatycznych i hydraulicznych, budowę i konserwację podestów, szkolenie BHP. W  części praktycznej kursant uczy się obsługi autentycznego sprzętu i poznaje specyfikę pracy w naturalnych warunkach
  • kursy na operatora ładowarek teleskopowych - kurs obejmujący szkolenie teoretyczne to wiedza z zakresu budowy i obsługi koparko-ładowarek, szkolenie BHP, część praktyczną pozwala na obycie się kursanta z kabiną koparko-ładowarki i pracę w warunkach naturalnych.
Nazwa firmy:
Szkolenia i kursy
Mapa dojazdu