Wspólny rynek w Unii Europejskiej

Wspólny rynek w Unii Europejskiej.

Jednym z etapów integracji UE jest wspólny rynek, umożliwiający swobodny przepływ kapitału, dóbr i usług oraz ludzi. Jest to tzw. obszar bez granic.

Państwom spoza wspólnoty gwarantuje to brak dyskryminacji dzięki zasadzie nakazu traktowania narodowego. Swobodny przepływ towarów polega na braku ceł i ograniczeń importowych oraz eksportowych. Swobodny przepływ ludzi umożliwia podjęcie pracy za granicą na takich samych warunkach jak obywatele danego kraju.

Swobodny przepływ usług umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej w krajach zrzeszonych oraz pozwala na świadczenie usług poza granicami kraju. Natomiast swobodny przepływ kapitału umożliwia lokowanie pieniędzy na zagranicznych kontach bankowych, zakup obligacji na giełdzie papierów wartościowych kraju członkowskiego itp.

Nazwa firmy:
Serwis informacyjny o Unii Europejskiej
Galeria (1)
Mapa dojazdu