Nazwa Firmy

Firma i jej nazwaNazwa firmy to jej silna tożsamość, to jej wielka wartość dodana, to początek kreowania dobrej marki i wizerunku firmy.

Liczne badania przeprowadzone w Europie Zachodniej, w Azji, w Stanach Zjednoczonych dowodzą, że dobra nazwa firmy jest ważniejsza od dobrze wyakcentowanego hasła reklamowego czy sloganu promocyjnego. By wartościowo określić nazwę firmy powinno się ją tworzyć na kanwie jej modelu biznesowego, grup potencjalnych klientów, wizji reklamowych i promocyjnych.

Nazwa to skrót myślowy klientów firmy

Odbiorca komunikatu (często podświadomie) analizuje jego treść, chwytliwa nazwa zapada w pamięć.  Nazwa powinna być unikalna, powinna wyróżniać się na tle innych podobnych firm, może być związana bezpośrednio lub pośrednio z asortymentem, położeniem geograficznym, cechami szczególnymi - wyróżnikami danej firmy.

W procesie kreowania nazwy firmy nie należy wymyślać nazw podobnych do istniejących firm na rynku, nie należy używać w nazwie firmy swojego imienia czy nazwiska ani też inicjałów.

155 Votes